Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
21 de juliol del 2024

Sindicat Alternativa Educació

Durant aquests dies s'han dut a terme les proves de diagnòstic a 2n d'ESO i properament es faran a 4t de Primària. Són les proves que permeten saber la situació en les competències de matemàtiques, anglès, de llengua catalana i castellana.

La normativa actual distingeix dos tipologies de mostres i de centres, els mostrals i els no mostrals, que té conseqüències a nivell estadístic.

La correcció de les proves mostrals va a càrrec de docents que, voluntàriament, han decidit formar part de l'equip corrector i reben una minsa compensació econòmica de 2'5€ per prova corregida. Aquest preu inclou la correcció i la introducció dels resultats, alumne a alumne i pregunta a pregunta, al programa dissenyat, el GESAVA. 

Ara bé, la correcció de les proves NO mostrals recau sobre els docents dels departaments abans citats sense cap mena de remuneració per fer aquesta feina extra un greuge comparatiu entre docents i un menyspreu a la tasca dels docents.

És per això que, des d'Alternativa docent, demanem que en properes convocatòries es reconsideri l'execució i el mètode de correcció de les proves IAQSE, que s'incrementi el pagament i que sigui per a tots els docents que es veuen obligats a incrementar la seves hores de feina en un moment crucial del curs, A més, la Conselleria d'Educació hauria d'actualitzar el sistema d'introducció dels resultats en el programa informàtic per fer-lo més senzill.