Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

8M Dia Internacional de la Dona

 

Dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones
Carme Vidal

Dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, dones de tot el món -separades per fronteres ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques i polítiques- s'uneixen per reivindicar igualtat, justícia, pau, sostenibilitat, llibertat, drets bàsics i reproductius i per denunciar la violència contra les dones i nines. Aquest dia tan assenyalat ha arribat a simbolitzar la lluita col·lectiva i la commemoració dels èxits de les dones mundialment. És un dia no només per celebrar les contribucions socials, econòmiques, culturals i polítiques de les dones, sinó també per conscienciar sobre els reptes que queden per aconseguir.

Commemorem el Dia Internacional de les Dones i no de la Dona: facem-ho des de la pluralitat i la interseccionalitat. Hem de tenir en compte que no hi ha en el món cap home ni dona igual i que, a més del sexe, hi ha altres determinants socials, així com els factors que creen iniquitats en els processos i sistemes de poder en l'àmbit individual, institucional i mundial: classe socioeconòmica, orientació i identitat sexual, ètnia, edat, professió, discapacitats, càrregues familiars, estructura familiar, ubicació geogràfica i migracions, entre d’altres.

A vegades, el concepte d’igualtat és mal interpretat, com si es tractàs d’eliminar les diferències que hi ha entre homes i dones, és a dir, fer-los idèntics. Està demostrat científicament que no som iguals, existeixen unes diferències biològiques que ens distingeixen. Precisament la igualtat valora la diferència, que és una riquesa; però no la desigualtat, que significa superioritat, injustícia, violència i dominació d’un sexe sobre l’altre. A aquestes diferències físiques, s’hi suma una pesada motxilla de diferències creades socialment. La societat no envia els mateixos missatges a dones i homes (i d’aquí ve la construcció dels gèneres femení i masculí). Ens agradi o no, vivim en una societat patriarcal i androcèntrica i, per desgràcia, moltes vegades misògina, que manté un sistema de relacions que perpetua la superioritat dels homes sobre les dones i assigna diferents atributs, rols i espais en funció del sexe. A conseqüència d’aquest sistema de relacions, ens trobam una sèrie de prejudicis envers les capacitats de les dones i discriminacions per raó de sexe. Una de les conseqüències més greus d’aquestes discriminacions és la violència de gènere.

El 8 de març té els seus orígens al començament del segle XX, a les manifestacions de dones que, especialment a Europa, però també als Estats Units, reclamaven el dret a vot, unes millors condicions de treball i la igualtat entre ambdós sexes. A la II Trobada Internacional de Dones Socialistes que es va celebrar el 1910 a Copenhaguen, es va presentar la proposta de commemorar un Dia Internacional de la Dona, però sense establir-ne una data fixa. De fet, que es commemori aquest dia està fortament lligat als moviments feministes durant la Revolució Russa de 1917. Les russes varen protestar i fer vaga per «Pa i Pau» l'últim diumenge de febrer (que coincidia amb el 8 de març al calendari gregorià). Quatre dies després, el tsar va abdicar i el govern provisional va concedir a les dones el dret a vot. El 16 de desembre de 1977 l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides va adoptar el dia 8 de març com a Dia Internacional de les Dones.

El 25 de setembre de 2015, l'Organització de Nacions Unides va adoptar l'Agenda 2030, un projecte per aconseguir 17 objectius de Desenvolupament Sostenible. El cinquè dels quals és el següent: «Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nines». L’objectiu és molt ambiciós, perquè per aconseguir la igualtat de gènere d'aquí al 2030 es requereix que s’adoptin mesures urgents per eliminar les causes profundes de la discriminació que segueix restringint els drets de les dones, tant a l'esfera pública com a la privada.

Cap país del món no ha aconseguit la igualtat de gènere. L’objectiu és posar en relleu els problemes globals que perpetuen la desigualtat de gènere i ressaltar les accions que tots i totes podem prendre en el camí cap a un món més just, igualitari i equitatiu. Encara queda molta feina per aconseguir una igualtat real i efectiva. De vegades perdem drets importants i retrocedim en els avenços que hem aconseguit, però els moviments de dones de tot el món, amb relleu generacional, mantenen la lluita per la igualtat. El missatge que pretén donar el 8 de març és que dones i homes han de gaudir d'igualtat d'oportunitats, coneixements, capacitats i poder. Dotar dones i homes de valors, actituds i habilitats per abordar les disparitats de gènere és una condició sine qua non per construir un futur sostenible per a tothom.