Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Aquesta vegada ? Volem el tren de Llevant

El Govern Balear s'ha compromès a  posar en marxa el   projecte per ampliar el tren de Manacor cap a la resta del Llevant. 

Després de 25 anys ,de promeses polítiques. Canvis de governs i promeses buides. Serà aquesta la definitiva? Ho veurem molt prest.

Pep Prieto. 

VOLEM EL TREN DE LLEVANT.