Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Associació de Productors de Agricultura Ecològica de Mallorca

El capnodis, cuc capgròs, sense dubtes és el principal contrari que tenen els arbres fruiters com ametler, prunera, cirerer, etc. Ni en eco ni en convencional hi ha producte per combatre'l. L'estratègia consisteix a aportar humitat a la terra perquè la larva no pugui accedir al sistema radicular (gràcies a l'acció parasitària d'uns nematodes presents al sòl), o mantenir amb el màxim de salut les plantacions. I la captura manual, clar. Aquestes setmanes es veuen molts d'adults que borinetgen per la soca abans de davallar a fer la posta. Fitxau-vos-hi, n'hi ha a grapades.