Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Associació d'usuaris del tren

 

El dimecres 10 d’abril de 2024,  l’Associació d'Usuaris del Tren,  ha mantingut una reunió amb la Directora General de Transports i el Gerent de SFM, a on s’han  presentat les sol·licituds dels usuaris per millorar el servei. 
Destacar la disposició mostrada per la Gerència i la Directora General, que han analitzat detalladament cada punt, un a un de les nostres peticions, sense preocupar-se pel temps.
Durant la trobada, s'ha posat de manifest que moltes de les sol·licituds presentades ja estan en procés i es troben en diverses etapes de desenvolupament. 
A més a més, s'ha manifestat la intenció de dur a terme estudis per millorar altres aspectes del servei. 
És rellevant subratllar la voluntat compartida de treballar de manera col·laborativa entre l'Associació i la Gerència.   
Aquesta trobada ha demostrat que hi ha projectes en marxa amb una intenció de millorar el servei de tren i atendre a les peticions dels usuaris.
El transport ferroviari ha demostrat ser el més segur, el que menys accidents mortals i baixes laborals provoca, el que menys territori ocupa, el que manco energia consumeix per tona transportada i el que menys gasos contaminants d’efecte hivernacle emet a l’atmosfera per milers de persones desplaçades.
Esperem de la Conselleria de Mobilitat, que  sigui sensible a les nostres demandes i que adopti totes les mesures necessàries al seu abast, perquè puguem disposar d’un servei ferroviari eficient, accessible i suficient, que permeti vertebrar tot el territori de Mallorca i ser una alternativa real al transport insostenible del cotxe privat.

Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren