Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Comunicat de L’associacio d' Usuaris del Tren


 

 


 


 


 

 
 
 


 

Creim que a Palma ja hi ha prou aparcaments soterrats que indueixen anar al centre de la ciutat amb el cotxe i el que cal és reduir el transit motoritzat,  la contaminació acústica i  les emissions de gasos contaminants.
 


 

Palma necessita que hi hagi menys cotxes,  més zones segures per a vianants,  menys pol·lució.
 


 

SFM ha de tenir com a prioritat resoldre la insuficiència del servei i la manca de capacitat que te, per poder absorbir una part important dels usuaris de cotxe privat tal com recomanen les directrius europees.
 


 

Per exemple:  Més cobertura horària els matins i els vespres,  més freqüències en hores punta, supressió de tots els passos a nivell, prolongació de la xarxa ferroviària fins Artà i Capdepera,  Port d’Alcúdia,  Aeroport i Santanyí.
 


 

Sol·licitem a SFM i a la Conselleria de Mobilitat, que:
 


 

- No inverteixin per a facilitar encara més la mobilitat en cotxe a Palma.
 

- Prioritzin la mobilitat ferroviària per ser la més sostenible i la que menys contamina.
 

- Accelerin en la mesura possible les millores i reivindicacions que lliurarem  a la Conselleria el passat dia 10 d’abril.