Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Conselleria d' Agricultura, Pesca i Medi Natural

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, informa d’un nou pagament de 3,8 milions d’euros al sector primari de les Illes Balears. En total, entre les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), els expedients de la línia d’assegurances agràries i els pagaments pendents de les ajudes de la política agrària comuna (PAC), s’ha injectat al sector un total de 3.799.818,06 milions d’euros.

En aquest sentit, el FOGAIBA destaca que s’han començat a resoldre i a abonar els expedients de la convocatòria d’agricultura ecològica 2023 per un import de 2.045.565,21 euros. Aquests darrers dies, també s’han fet els primers pagaments de la línia d’ajuts destinats a la producció integrada per un total de 769.178,12 euros. Juntament amb la línia d’inversions en explotacions agràries (INEA), la d’ajudes per a races autòctones i altres expedients de diverses línies incloses dins el PDR, s’han abonat 812.410,15 euros.

A més, s’han resolt també 25 expedients més dels fons FEMP de les convocatòries de la paralització temporal de la pesca 2022 i de la compensació per l’increment del gasoil de 2023, i també 10 expedients de la convocatòria d’assegurances agràries 2024 i altres pagaments pendents de la PAC per un import total de 172.664,58 euros.