Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Dades estadístiques de la producció agrària ecològica 2023

L’any 2023 va ser un any extraordinari pel sector de la producció agrària ecològica.

Es va créixer un 10% en superfície, un 5% en productors i un 13% en ramat.

 

Operadors

En concret a les Balears, el 2023, hi ha hagut, 62 operadors més. S’ha passat de 1.196  a 1.258 operadors ecològics. Cosa que suposa un increment del 5,1%.

Per tipus d’operador, n’hi ha 885 que són productors i 373 que són  elaboradors. El que vol dir que els productors representen el 70% i els elaboradors el 30%.