Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
21 de juliol del 2024

Deixadesa

Alguna cosa s'ha de fer en aquesta obra inacabada del passeig de Cala Bona.  No pot seguir aixir ni un minut més. Ha estat un lloc de okupes. Niu de drogues. Joves que hi juguen dins l edifici amb el risc de patir un accident. Brutor, es la imatge que es dona, per els que hi viven al seu redol i de la zona  turística es lamentable. Demanam a les autoritats pertinents, que hi posin una immediata solució, abans he hagui una desgràcia. 

Una solució sería, per exemple, possar li una lona a la part principal del edifici, i tancar bé la part de darrere.