Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Els xalets edificats dins sòl rústic han consumit més de 580 hectàrees dins el període 2015-2023

No té aturall. L’allau de grans xalets a fora vila té unes dimensions colossals i amenaça de transformar Mallorca en una sola ciutat, un enorme suburbi en el qual just quedarien sense edificar alguns espais naturals fragmentats i amb una gran pressió humana.

L’entitat Terraferida ja va poder documentar aquest procés de «massificació difusa» pel període 2015-2021 i en va publicar els resultats el mes d’abril de 2023 (https://bitly.cx/tNXl) just abans de cessar l’activitat. Fa uns mesos però, varen aparèixer dues noves fonts d’informació que han permès continuar aquell treball i cobrir el període 2015-2023, coincident amb les dues legislatures del Pacte de Progrés. Per una part, s’ha publicat la fotografia aèria de 2023 i, per l’altra, s’ha tengut accés al llistat oficial de projectes autoritzats pel Consell fins a 2023. Això va obrir la possibilitat de col·laborar amb el «Grup de Geografies Crítiques de la UIB» i elaborar aquest treball.

Aquestes noves fonts ens ha permès fer una actualització de la qüestió dels habitatges en sòl rústic i la seva evolució, diferenciant quines estan construïdes o en construcció, i quines pendents de construir, així com la seva localització i altres dades rellevants.