Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

IMAS incrementa fins als 600.000 € les ajudes per finançar tractaments sociosanitaris

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) obre demà dimecres el termini per demanar les ajudes econòmiques individuals adreçades a cobrir les despeses fetes entre els anys 2022 i 2023 de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, pel que fa al material tècnic i als tractaments sociosanitaris destinats a facilitar el desenvolupament de la seva vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social. 

L’IMAS ha augmentat la dotació de la convocatòria d’enguany en 100.000 € més respecte de la convocatòria anterior, fins arribar als 600.000 € en total, per tal d’ampliar al màxim la cobertura de les necessitats d’un dels sectors de població més vulnerable.

Els doblers es distribuiran en dues línies i el repartiment es farà de la manera següent: 300.000 € aniran destinats a ajudes per a productes tècnics, com poden ser pròtesis, ortesis o dispositius o vehicles destinats a suplir o complementar les mancances funcionals; i uns altres 300.000 € per cobrir tractaments sociosanitaris i les despeses relacionades amb aquests. 

Els beneficiaris de les ajudes tenen fins el pròxim 22 de juny per sol·licitar-les i han de complir una sèrie de requisits, com ara, ser menor de 65 anys, estar empadronat en algun municipi de Mallorca i comptar amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33 % en el moment en què es va efectuar el pagament del material o tractament.

Aquesta convocatòria inclou dos períodes subvencionables. Per una banda, el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 i, per l'altra, el que va de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

Amb l’objectiu de facilitar tot el procés d’informació i de gestió de les ajudes l’IMAS, les persones interessades que necessitin assessorament o suport amb la tramitació podran demanar cita prèvia a alguna de les oficines d’atenció al ciutadà que l’IMAS té a Palma, Inca o Manacor o bé telefonar al número gratuït 900 100 444.

La sol·licitud es pot presentar de forma presencial a qualsevol registre general de l’IMAS o de qualsevol altra Administració pública o bé a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. A l’hora de fer-la és indispensable presentar la documentació oficial de les despeses concretes per justificar el cost material o de les activitats duites a terme, relacionades sempre amb la discapacitat pròpia de la persona demandant.