Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

La mort del català a les PBAU

EL BOIB d'ahir va donar per finiquitat l'ús normalitzat del català a les proves selectives a les Illes Balears, continuant el camí ja iniciat pel Govern anterior.

Segons la nova normativa, l'alumnat podrà triar en quina llengua cooficial rep l'enunciat de les proves:

Donar una nova redacció a l'apartat segon del punt 12 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017. La redacció resultant és la següent:

Pel que fa als enunciats de la resta dels exàmens, l'alumne pot triar la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què se li lliurarà l'enunciat. 

Així, s'acaba amb un sistema que mai havia generat cap conflicte ni problema en el conjunt de la comunitat educativa perquè l'alumnat que acaba el Batxillerat té les habilitats lingüístiques suficients per comprendre les proves i les podia contestar en l'idioma en què millor es pogués expressar. Els dos governs, un darrere l'altre, han cedit a la pressió de grupuscles que, sota el pretext de la llibertat, volen acabar amb l'ús normal de la llengua catalana en el món educatiu