Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

l'Ajuntament de Son Servera ha signat un important conveni amb el col·legi de Sant Francesc d'Assís

 l'Ajuntament de Son Servera ha signat un important conveni amb el col·legi de Sant Francesc d'Assís per atorgar-li una subvenció perquè pugui assolir tots els projectes i donar continuïtat a l'Escoleta Matinera, que tant ajuda a les famílies del nostre municipi a poder conciliar la vida laboral amb els horaris escolars dels seus fillets i filletes.

A la foto de la important signatura el batle, Jaume Servera, acompanyat per Maria Antònia Artigues, regidora d'Educació i Sanitat amb Guillem Cifre, representant dels centres Sant Francesc d'Assís.