Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Les destrosses i l'incivisme estan fent malbé les instal·lacions públiques de s' Estació

Des de l'Ajuntament de Son Servera volem recordar a les persones i entitats usuàries que facin un ús correcte de les instal·lacions públiques de s'Estació, ja que les destrosses i l'incivisme estan fent malbé aquest espai públic.

Ateneu les normes d'ús:
· Utilitzar les instal·lacions amb respecte i deixar-les netes de fems, amb els grifons i les portes tancades i els llums apagats.
· Deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d'ordre, netedat i higiene en què estaven abans de l'ús.
· Respectar i conservar les instal·lacions i el seu entorn.

I recordau que les sancions econòmiques per no respectar aquestes normes i fer mal ús de les instal·lacions municipals poden anar des dels 30 €  fins als 30.000€, així com sancions de tres mesos fins a un any de prohibició d'ús de les instal·lacions públiques.

Podeu consultar l'Ordenança i el Reglament d'ús d'aquest espai a la pàgina web de l'Ajuntament.