Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

L’Obra Cultural Balear ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Pla Vera

L’Obra Cultural Balear ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Pla Vera. L’objectiu de l’entitat és que el pla de segregació lingüística no es pugui aplicar el pròxim curs escolar a l’etapa de primària, com pretén la Conselleria d’Educació. L’OCB considera que aquest pla és clarament contrari a la legalitat vigent i que pot causar greus perjudicis a la comunitat educativa i al sistema educatiu balear en conjunt.