Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Moció als 54 Ajuntaments de Mallorca

Unió de Pagesos de Mallorca  a presentat una  moció als 54 ajuntaments de Mallorca. MOCIÓ PER DEMANAR A LES ADMINISTRACIONS QUE COMPRIN ALIMENTS PRODUÏTS A MALLORCA D’ACORD AMB CRITERIS OBJECTIUS DE BAIXES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

PRMER -  Instar a l’Ajuntament de .............. a incorporar en les contractacions públiques de
subministrament de productes alimentaris els criteris de sostenibilitat ambiental i de baixes
emissions de gasos d’efecte hivernacle.

SEGON – Instar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca que també revisin les
seves polítiques de compra pública per potenciar el producte local.