Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Nota Informativa zona ACIRE de Son Servera

NOTA INFORMATIVA ZONA ACIRE DE SON SERVERA

Atenint-nos a la nova modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Viària, Annex III, de la zona d'accés restringit al trànsit rodat (ACIRE), a la qual, s'estableix que el carrer Doctor Servera, al tram comprès entre el carrer Miquel Gaià fins a la Plaça Sant Joan de Son Servera passen a ser àrees afectades de la dita normativa.

Així mateix, a partir d'avui dia 6 de maig de 2024, queda establert un nou horari als punts de control d'accessos, establert a l'article 8 d'aquesta Ordenança:

De dilluns a divendres romandrà obert al trànsit des de les 24:00 h de la nit fins a les 15.00 h de la tarda i després, quedarà tancat i només hi accediran els vehicles autoritzats en horari comprés de 15:00h. a 24:00 h.

Els dies festius tancats al trànsit rodat, únicament autoritzats.

Dissabtes i diumenges tancat al trànsit rodat, únicament autoritzats.

Esperem la vostra col·laboració.

###

NOTA INFORMATIVA ZONA ACIRE DE SON SERVERA

Atendiendo a la nueva modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, Tráfico y Seguridad Vial, Anexo III, de la zona de acceso restringido al tráfico rodado (ACIRE), en la cual, se establece que la calle Doctor Servera, en el tramo comprendido entre la calle Miquel Gaià hasta la Plaza Sant Joan de Son Servera pasan a ser áreas afectadas de dicha normativa.

Así mismo, a partir de hoy, día 6 de mayo de 2024, queda establecido un nuevo horario en los puntos de control de accesos, establecido en el artículo 8 de esta Ordenanza:

De lunes a viernes permanecerá abierto al tránsito desde las 24:00 h. de la noche hasta las 15:00 h. de la tarde y después quedará cerrado y únicamente accederán los vehículos autorizados en horario comprendido entre las 15:00 h. y 24:00 h.

Los días festivos cerrado al tránsito rodado, únicamente accederán los vehículos autorizados.

Sábados y domingos cerrado al tránsito rodado, únicamente accederán los vehículos autorizados.

Esperamos su colaboración.