Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

OCB CELEBRA LA SENTÈNCIA DEL TSJIB QUE AVALA EL MODEL LINGÜÍSTIC EDUCATIU

L’OCB valora molt positivament la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears perquè és la primera d’aquest tribunal que es pronuncia en relació a diverses peticions de famílies i entitats, a la Conselleria d’Educació, amb la intenció que els alumnes que ho demanin rebin almenys el 25% dels continguts educatius en llengua castellana.

El TSJ rebutja aquesta pretensió, en una sentència molt elaborada, que l’OCB rep amb satisfacció perquè contribueix a la interpretació i aplicació del model lingüístic educatiu balear d’acord amb les decisions del Parlament, plasmades en la Llei 1/2022, d’educació. Un model de conjunció lingüística, consensuat i consolidat des de fa dècades i actualment amb rang legal, des de l’aprovació de la Llei d’educació de 2022.

En aquesta decisió, entre altres coses, el TSJIB afirma que no té dubtes sobre l’adequació a la Constitució del model lingüístic educatiu establert en la Llei balear d’educació. Reafirma la correcció jurídica del model de conjunció lingüística, o de bilingüisme integral, vigent a les Illes Balears, tot negant que pugui equiparar-se al model català d’immersió lingüística, posant així en evidència algunes afirmacions de certs grups polítics i socials, i tot destacant que el sistema balear no exclou l’ensenyament en castellà.