Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Oferta de licitació de la cafeteria del camp de futbol municipal de Ses Eres

ATENCIÓ!

Oferta de licitació de la cafeteria del camp de futbol municipal de Ses Eres.

●Data límit: 22 abril a les 14 hores.

Informació a la plataforma de contractació de l'estat i també a l'Ajuntament