Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Que trobau de'n Va Bé i en Malsofrit?

Programa de humor a la mallorquina. Dirigit i presentat per Daniel Quetglas i Pep Prieto.