Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Sindicat docent Alternativa, comunicat 1r de maig de 2024

Des del Sindicat docent Alternativa, considerem que aquest 1r de maig de 2024 ha de ser una jornada per reclamar a la Conselleria d'Educació que posin en marxa ja mesures de millora que de fa temps reclamem. 

Com sabem, el Govern de Marga Prohens ha prioritzat treballar per la segregació lingüística de l'alumnat i no treballar en el que és necessari i urgent en aspectes econòmics, socials i laborals que encara s'han de posar en marxa, com per exemple: 

 • Reduir l'horari dels docents a 18h lectives a secundària i 23h a primària.
 • Revisió del fons social al dels treballadors de la CAIB.
 • Recuperació de la llicència per estudis.
 • L'aplicació del pla post estabilització presentat per Alternativa a finals de 2022.
 • Reducció de la càrrega burocràtica.
 • La posada en marxa del protocol per a les agressions a docents.

I altres que no estan recollits però que són clau per dur a terme millores sociolaborals dels docents. Com poden ser: 

 • Increment del complement de tutor i pagament a tots els docents que exerceixen el càrrec.
 • Equiparació del complement de residència de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries.
 • Reducció de ràtios a les aules. On és el pla de reducció de ràtios promès?
 • Establir la fórmula "+ 1" a cada centre d'educació infantil i primària.
 • Jubilació voluntària als 60 anys per a tots els docents, sense fer diferències.  
 • Possibilitar els dies d'assumptes propis pel col·lectiu de docents interins 
 • Tenir els dies "moscosos" retribuïts, com a la majoria de les altres comunitats autònomes 

És per tot això que, des del Sindicat Docent Alternativa animem a afiliades i afiliats, simpatitzants i docents que participin en qualsevol dels actes convocats el 1r de maig a qualsevol punt de les Illes Balears sigui qui sigui el seu convocant perquè la lluita continua