Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
22 de juliol del 2024

Stop agressions

 

L’any 2023 es van produir 1.117 agressions a personal dels centres sanitaris‼️

Junt a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, Ib-Salut imparteix cursos als professionals amb l’objectiu d’aconsellar-los com actuar en cas d’agressió.

Del nombre total d’agressions, 517 van tenir lloc a centres hospitalaris, 544 a centres d’atenció primària i 54 a altres dispositius sanitaris. Per categories professionals, el personal d’infermeria i els tècnics en cures auxiliars d’infermeria aglutinen el 50 % de les agressions, els facultatius aproximadament el 29 % i el personal administratiu gairebé el 16 %.

https://tn.caib.es/LrGHNHnqyxGm