Es Moll .

Es Moll .

Segueix-mos:
25 de juliol del 2024

Tot cap a la concertada?

Des de les primeres decisions del Govern Prohens, hem vist un increment significatiu dels ingressos que rep l'escola concertada de les Illes Balears. 

A cada publicació del BOIB, es pot comprovar que la Conselleria del Sr. Vera augmenta les ajudes directes o indirectes a l'Escola privada (concertada).  S'han aprovat ampliacions de centres, la pràctica totalitat d'escoletes 0-3, la concessió de noves places FP, subvenció per aules d'emprenedoria o ampliació de plantilles.

Mentrestant, la xarxa pública només rep un NO cada pic que es demana una ampliació, una reforma, reduir ràtios, dur a terme el pla de climatitizació... o, simplement, moblar els nous centres que han tardat tants anys en obrir. 

Aquestes mesures econòmiques no van acompanyades en cap cas de noves obligacions socials com l'acolliment d'alumnat nouvingut, alumnat NEE, etc... La xarxa de l'escola pública queda en una clara situació de desavantatge. 

La diferència de tracte als dos sistemes educatius s'allunya la possibilitat de poder comptar amb un sistema 100% públic i laic.

La preferència del Govern del Partit Popular només aposta per la segregació escolar en tots els àmbits possibles, ja sigui lingüístic o social, perquè amb aquestes mesures pressupostàries queda ben evident el projecte de societat que volen generar. 

Des del sindicat Alternativa Docent, exigim la reversió d'aquesta situació i  que el Govern aposti per l'escola pública, única garant de l'equitat i la igualtat d'oportunitats.